Lasteaiast

Lasteaed peab olema koht, kuhu laps tahab alati tulla, kus on väga hea ning tore olla.

Lasteaed Vurr on ellu kutsutud Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt.  Meie missioon – Lasteaed VURR pakub parimat alusharidust, pöörates erilist tähelepanu reaal- ja loodusainetele. Meie visioon – Lasteaed VURR on koht, kus on terve rõõmsameelne laps soodsas õpi- ja kasvukeskkonnas, kus arvestatakse lapse individuaalsust, saavutatakse kooliküpsus ja omandatakse vajalikud käitumisnormid eluks.

Vurri rühmad

Vurris on üks liitrühm lastele vanuses 3-7 a ja sõimeealiste laste rühm vanuses 1,6-3 a. Miks on liitrühm hea? Tihti on vanemad mures, et liitrühmas vanemad lapsed ei saa piisavalt kooliks ettevalmistust ning nooremate laste vanemad pelgavad, et pisikesi kiusatakse. Tegelikult ei ole vaja muretseda. Kooliks ettevalmistus ei tähenda vaid numbrite ja tähtede õppimist vaid ka sotsiaalset küpsust. Sotsiaalsete oskuste arendamiseks on aga just liitrühmas suurepärased võimalused. Liitrühmas on lapsed nagu suures peres – on ju koduski erinevas vanuses lapsed koos. Vanemad aitavad ja toetavad pisemaid, väiksemad jällegi õpivad vanematelt.

Vurri eesmärk

Lasteaed järgib õppetegevuste läbiviimisel riiklikku õppekava. Vurris pöörame erilist tähelepanu loodusele ja loodusteadustele. Märgates lapsel huvi loodusteaduste vastu, suuname ja õpetame, aitame huvil süveneda. Arendame erinevate mängude ja ülesannete abil loogilist mõtlemist ja õpime märkama muutusi enda ümber. Õppetegevustes treenime mälu, integreerime erinevad õppeained kunstitegevustesse ning arendame seeläbi lapse tähelepanuvõimet, loovust, loomingulisust.  Kõigist tegevustes lähtume põhimõttest: et mäng on väikese inimese töö ja rõõm! Lähtume psühholoog Jean Piaget` eelmise sajandi keskpaigas välja öeldust, et mäng on hädavajalik lapse mõtlemise arenguks. Seetõttu teeme ka õppetegevusi läbi mängu: avastame, katsetame, proovime ise järele, uurime, tegeleme käeliste tegevustega, liigume palju ja laulame-tantsime-spordime. Olulisel kohal on õuesõpe ja õppekäigud,  mis toetavad lapse igakülgset arengut ning annavad võimaluse märgata ja avastada. Kasutame kindlasti oma head asukohta, mis võimaldab palju liikuda: käia õppekäikudel ning külastada teatrit ja muuseume. Kooli minevad lapsed teevad tutvust robootikaga ja võtavad  osa Tallinna Kesklinna Põhikooli eelkoolist. 

Vurri põhimõtted

Vurris on tähtsad kõik Vurripere liikmed, nii suured kui ka väikesed. Lastega tegutsedes lähtume lapsekesksusest, vastastikusest austusest ja lugupidamisest. Konflikte ja probleeme lahendame selgitades ja lapsega arutledes, mis valesti läks ja kuidas saab paremini. Vurri iga laps on oluline just sellisena nagu ta on. Laste puhul arvestame tema võimeid, leiame üles talle loomupärased anded, aitame kaasa huvide süvenemisele ja märkame erivajadusi. Vurri lapse arvamus on oluline ning seetõttu kuulame alati ära lapse mõtted ja arvestame nendega. Lasteaiaga harjutamisperioodil lähtume igast lapsest eraldi ning peame tähtsaks, et harjumine oleks sujuv ja rahulik.

Vurri töökorraldus

Rühmas töötavad üks õpetaja ja 2 assistenti, mis tähendab, et  10.00-13.00 on lastega tegelemas 3 inimest. Selline töökorraldus annab meile võimaluse tööd erineval moel planeerida, näiteks jagada lapsed väiksematesse gruppidesse lähtudes vanusest, huvidest või muudest kriteeriumitest; minna osade lastega õue, kui teised veel toas millegagi tegelevad; töötada lapsega individuaalselt – täpselt nii, nagu parajasti vajadus on. Kolm täiskasvanut korraga annab selleks võimaluse. Pärast lõunat tegutsevad lastega assistendid. Töötajad on kõik pikaajalise lasteaiatöö kogemusega.